NTFX

Trang web chính thức Mở tài khoản

2/10

2/10

$30

MT4

CySEC

Đặc trưng

  • Hội thảo và đào tạo
  • Tiền gửi ban đầu thấp
  • Chương trình liên kết
  • Nhiều lựa chọn công cụ giao dịch

Ưu điểm

  • được quản lý bởi CySEC
  • điều kiện thương mại thông thường

Nhược điểm

  • một lựa chọn nhỏ các tài khoản