Cách chúng tôi kiểm tra

Để bằng cách nào đó cấu trúc lại tất cả các thông tin vô ích về các nhà môi giới, chúng tôi sẽ xác định 2 lĩnh vực quan trọng.
 • Điểm tin cậy
 • Pháp lý đơn giản

Điểm tin cậy.

Tham số này bao gồm các thông tin sau
 • Giấy phép hoạt động môi giới
 • đăng ký hợp pháp
 • phản hồi của khách hàng
 • độ tin cậy của dữ liệu, nhà cung cấp thanh khoản
 • thời gian làm việc

Pháp lý đơn giản.

Trong đánh giá này là ý tưởng kiểm soát của nhà môi giới về việc anh ta tiến hành xác minh bao xa
 • Xác minh KYC/AML
 • Kiểm soát thuế
 • Phương thức gửi/rút tiền
 • Tốc độ rút tiền
Nhà môi giới càng đáng tin cậy thì thủ tục càng quan liêu và quá trình giao dịch sẽ càng phức tạp. Nhưng điều đó hoàn toàn không đảm bảo sự an toàn cho tiền của bạn, vì gần đây hóa ra là ngay cả những nhà môi giới đáng tin cậy nhất cũng sẵn lòng chặn tất cả tiền của khách hàng của họ trên cơ sở quốc gia do tình hình chính trị. Nhưng ai sẽ đảm bảo rằng đất nước của bạn sẽ không xảy ra xung đột chính trị và khi đó những hạn chế sẽ ảnh hưởng đến bạn?
Chúng tôi sẽ cố gắng đưa ra đánh giá khách quan nhất về các sàn, tuy nhiên khi chọn sàn bạn sẽ phải tự đưa ra đánh giá dựa trên yêu cầu và khả năng của mình.